Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 09/05/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]