Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/08/2018
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]