Thông tư số 06/2018/TT-BKHĐT ngày 11/12/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 06/2018/TT-BKHĐT ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]