Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]