Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 01/11/2014
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về việc miễn thuế đối với trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]