Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 12 năm 2008

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]