Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 12/02/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng".

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]