Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]