Thông tư liên tịch số 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH ngày 03/12/2004
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư liên tịch số 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề.

(Chi tiết xem file đính kèm).
 
 
[Trở về]