Quyết định số 1301/QĐ-TTg ngày 01/09/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1301/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 2) cho Bộ Ngoại giao và Đài Truyền hình Việt Nam.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]