Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 14/08/2019
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2019.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]