Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 – 2015.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]