Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]