Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]