Thông tư số 05/2001/TT-BKH ngày 30/08/2001
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 05/2001/TT-BKH ngày 30 tháng 8 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]