Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/09/2015
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]