Quyết định số 2615/QĐ-TTg ngày 30/12/2013
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 2615/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông qua kết quả đàm phán và ký Hiệp định Vay với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho "Chương trình Phát triển chuyên sâu lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính - Tiểu chương trình 1".

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]