Quyết định số 61/2015/QĐ-TTg ngày 29/11/2015
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 61/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên truyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài).

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]