Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 02/02/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]