Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 25/08/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống Y tế địa phương giai đoạn 2016-2020.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]