Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/07/2013
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]