Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/03/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước.

(Chi tiết xem file đính kèm).
 
 
[Trở về]