Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT ngày 13/11/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]