Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 14/12/2014
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực một phần
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]