Thông tư số 07/2003/TT- BKH ngày 11/09/2003
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Thông tư Số 07/2003/TT- BKH ngày 11 tháng 9 năm 2003 của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn lập các dự án quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ.

(Chi tiết xem file đính kèm).

 
 
[Trở về]