Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế khai thác dầu khí.
(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]