Luật số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính      
 
Nội dung văn bản

Luật số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khoá XII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]