Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP ngày 25/11/2008
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ giữa tháng 11 năm 2008

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]