Thông tư liên tịch số 119/2005/TTLT/BQP-BGD-BKH-BT ngày 25/08/2005
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư liên tịch số 119/2005/TTLT-BQP-BGD&ĐT-BKH&ĐT-BTC ngày 25/8/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện nghị định số 73/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo cán bộ cho quân đội nhân dân việt nam tại các trường ngoài quân đội

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]