Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT ngày 30/07/2019
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]