Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 31/12/2016
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]