Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 18/02/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]