Quyết định số 166/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực một phần
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 166/2008/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]