Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]