Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 27/12/2018
Hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg Về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ban hành: 14/06/2016
Hiệu lực: 01/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 253/QĐ-TTg Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 Ban hành: 17/02/2016
Hiệu lực: 17/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư số 08/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 28/09/2015
Hiệu lực: 28/09/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực