Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 230/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Ban hành: 23/02/2021
Hiệu lực: 23/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 220/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong Ban hành: 19/02/2021
Hiệu lực: 19/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 772/QĐ-TTg Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Ban hành: 26/06/2018
Hiệu lực: 26/06/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Chỉ thị số 08/CT-TTg Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia Ban hành: 20/05/2015
Hiệu lực: 20/05/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị quyết số 43/NQ-CP Một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh Ban hành: 06/06/2014
Hiệu lực: 06/06/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Luật số 45/2013/QH13 Luật đất đai Ban hành: 29/11/2013
Hiệu lực: 01/07/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/07/2007 về chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015 Ban hành: 09/12/2011
Hiệu lực: 01/02/2012
Trạng thái: Hết hiệu lực
8 Chỉ thị số 2196/CT-TTg Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường thị trường bất động sản. Ban hành: 06/12/2011
Hiệu lực: 06/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 2093/QĐ-TTg Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế. Ban hành: 23/11/2011
Hiệu lực: 23/11/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị định số 117/2010/NĐ-CP Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng. Ban hành: 24/12/2010
Hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 44/2010/QĐ-TTg Quyết định số 44/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia. Ban hành: 10/06/2010
Hiệu lực: 01/08/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Thông tư số 57/2010/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Ban hành: 16/04/2010
Hiệu lực: 01/06/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ban hành: 13/08/2009
Hiệu lực: 01/10/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. Ban hành: 25/05/2007
Hiệu lực: 01/07/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Ban hành: 14/11/2005
Hiệu lực: 10/12/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Thông tư số 66/2005/TT-BTC Thông tư số 66/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18 tháng 8 năm 2005 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch. Ban hành: 18/08/2005
Hiệu lực: 19/09/2005
Trạng thái: Hết hiệu lực
17 Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 4 năm 2005 về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch. Ban hành: 06/04/2005
Hiệu lực: 27/04/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật đất đai. Ban hành: 29/10/2004
Hiệu lực: 16/11/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị định số 129/2003/NĐ-CP Nghị định số 129/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 11 năm 2003 về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ban hành: 03/11/2003
Hiệu lực: 21/11/2003
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Thông tư số 95/2001/TT-BTC Thông tư số 95/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 11 năm 2001 về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 41/2001/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc miễm, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP. Ban hành: 23/11/2001
Hiệu lực: 08/12/2001
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 21 văn bản
1 2 >>