Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 01/NQ-CP Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 Ban hành: 01/01/2021
Hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 14/2020/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: 25/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài Ban hành: 25/05/2020
Hiệu lực: 25/05/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 1065/QĐ-TTg Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 Ban hành: 23/08/2018
Hiệu lực: 23/08/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 794/QĐ-TTg Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) năm 2018 (đợt 2) Ban hành: 28/06/2018
Hiệu lực: 28/06/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị quyết số 60/2018/QH14 Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 169/QĐ-TTg Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 Ban hành: 02/02/2018
Hiệu lực: 02/02/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 803/QĐ-TTg Điều chỉnh văn bản 2033/TTg-QHQT ngày 03/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải 1, phân kỳ 1 vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Ban hành: 12/05/2016
Hiệu lực: 12/05/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 737/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ Ban hành: 29/04/2016
Hiệu lực: 29/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 692/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng", vay vốn ngân hàng Phát triển châu Á. Ban hành: 27/04/2016
Hiệu lực: 27/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 14/09/2015
Hiệu lực: 14/09/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 991/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ Ban hành: 03/07/2015
Hiệu lực: 03/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Thông tư số 102/2015/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 Ban hành: 30/06/2015
Hiệu lực: 14/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Chỉ thị số 07/CT-TTg Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công Ban hành: 30/04/2015
Hiệu lực: 30/04/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Chỉ thị số 06/CT-TTg Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2015 Ban hành: 21/04/2015
Hiệu lực: 21/04/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 727/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án 2 - Chương trình "Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Ban hành: 19/05/2014
Hiệu lực: 19/05/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Quyết định số 610/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án "Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trục đường Láng - Hòa Lạc (phạm vi thành phố Hà Nội) sử dụng nước sạch Sông Đà", vay vốn ADB Ban hành: 25/04/2014
Hiệu lực: 25/04/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Quyết định số 474/QĐ-TTg Phê duyệt nội dung Văn kiện Chương trình và Khung chính sách Chương trình "Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao Khả năng Cạnh tranh - lần thứ hai", vay vốn WB Ban hành: 03/04/2014
Hiệu lực: 03/04/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Thông tư số 05/2014/TT-NHNN Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 12/03/2014
Hiệu lực: 28/04/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 287/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Dự án "Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam, giai đoạn III" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ Ban hành: 25/02/2014
Hiệu lực: 25/02/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 81 văn bản
1 2 3 4 5 >>