Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 46/QĐ-TTg Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017 Ban hành: 12/01/2017
Hiệu lực: 12/01/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Chỉ thị số 33/CT-TTg Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Ban hành: 17/12/2016
Hiệu lực: 17/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 02/12/2016
Hiệu lực: 02/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Luật số 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư Ban hành: 22/11/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 1638/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư Dự án của các tỉnh: Cao Bằng và Bắc Kạn vay vốn Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) Ban hành: 17/08/2016
Hiệu lực: 17/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: 14/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Ban hành: 01/06/2016
Hiệu lực: 15/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 801/QĐ-TTg Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2) Ban hành: 12/05/2016
Hiệu lực: 12/05/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: 15/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam Ban hành: 18/11/2015
Hiệu lực: 02/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị quyết số 100/2015/QH13 Phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 12/11/2015
Hiệu lực: 12/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Ban hành: 12/11/2015
Hiệu lực: 27/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Thông tư số 12/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 27/10/2015
Hiệu lực: 15/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài Ban hành: 23/10/2015
Hiệu lực: 08/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Ban hành: 13/10/2015
Hiệu lực: 01/12/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư Ban hành: 30/09/2015
Hiệu lực: 20/11/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Quyết định số 1672/QĐ-TTg Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Ban hành: 28/09/2015
Hiệu lực: 28/09/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài Ban hành: 25/09/2015
Hiệu lực: 25/09/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 14/09/2015
Hiệu lực: 14/09/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 28/08/2015
Hiệu lực: 28/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 222 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>