Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 539/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Ban hành: 03/04/2021
Hiệu lực: 03/04/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 1453/QĐ-TTg Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 Ban hành: 24/09/2020
Hiệu lực: 24/09/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg Thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Ban hành: 24/09/2020
Hiệu lực: 15/11/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 40/2016/QĐ-TTg Mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai Ban hành: 22/09/2016
Hiệu lực: 15/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Ban hành: 03/09/2015
Hiệu lực: 19/10/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT Bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Ban hành: 30/06/2015
Hiệu lực: 17/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 381/QĐ-TTg Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 24/03/2015
Hiệu lực: 24/03/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 239/QĐ-TTg Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang Ban hành: 15/02/2014
Hiệu lực: 15/02/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg Quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu Ban hành: 26/11/2013
Hiệu lực: 15/01/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Ban hành: 12/11/2013
Hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực
11 Quyết định số 39/2013/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành: 27/06/2013
Hiệu lực: 15/08/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 318/QĐ-TTg Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp Ban hành: 07/02/2013
Hiệu lực: 07/02/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 38/2012/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 Quy chế hoạt động Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 25/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 02/10/2012
Hiệu lực: 01/12/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng Ban hành: 13/12/2011
Hiệu lực: 01/02/2012
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
15 Quyết định số 1780/QĐ-TTg Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Ban hành: 12/10/2011
Hiệu lực: 12/10/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 1100/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Giang Ban hành: 13/08/2008
Hiệu lực: 13/08/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực
17 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP Quy định về thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu Ban hành: 14/03/2008
Hiệu lực: 10/04/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực
18 Quyết định số 1693/QĐ-TTg Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 18/12/2007
Hiệu lực: 20/12/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực
19 Quyết định số 623/2007/QĐ-BKH Về việc ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế Ban hành: 18/06/2007
Hiệu lực: 04/08/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 946/QĐ-TTg Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 12/07/2006
Hiệu lực: 27/07/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực
Tổng số 23 văn bản
1 2 >>