Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 1054/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 26/06/2014
Hiệu lực: 26/06/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 753/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2013 - 2015 Ban hành: 17/05/2013
Hiệu lực: 17/05/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực