Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 78/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 20/07/2021
Hiệu lực: 20/07/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị quyết số 42/NQ-CP Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Ban hành: 09/04/2020
Hiệu lực: 09/04/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 1267/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống Y tế địa phương giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 25/08/2017
Hiệu lực: 25/08/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 692/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng", vay vốn ngân hàng Phát triển châu Á. Ban hành: 27/04/2016
Hiệu lực: 27/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 68/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 10/01/2014
Hiệu lực: 10/01/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 2054/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án "Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" vay vốn Ngân hàng Thế giới Ban hành: 07/11/2013
Hiệu lực: 07/11/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực