Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam Ban hành: 08/07/2020
Hiệu lực: 17/09/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị định số 132/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2018 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Hết hiệu lực
3 Nghị định số 97/2018/NĐ-CP Về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ Ban hành: 30/06/2018
Hiệu lực:
4 Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Ban hành: 08/08/2016
Hiệu lực: 22/09/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Thông tư số 96/2016/TT-BTC Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 28/06/2016
Hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Ban hành: 16/03/2016
Hiệu lực: 02/05/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực
7 Quyết định số 414/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ Ban hành: 24/03/2014
Hiệu lực: 24/03/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 2376/QĐ-TTg Phê duyệt cập nhật danh mục Dự án "Hiệu quả năng lượng cho cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại Ban hành: 06/12/2013
Hiệu lực: 06/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 2010/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình Nước và vệ sinh cho các thị trấn nhỏ tại Việt Nam giai đoạn III" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan Ban hành: 04/11/2013
Hiệu lực: 04/11/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 1980/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) lần 2 cho Chương trình "Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty" do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại Ban hành: 31/10/2013
Hiệu lực: 31/10/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017 Ban hành: 10/07/2013
Hiệu lực: 01/09/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ Ban hành: 23/04/2013
Hiệu lực: 06/06/2013
Trạng thái: Hết hiệu lực
13 Quyết định số 106/QĐ-TTg Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ thời kỳ 2011 - 2015". Ban hành: 19/01/2012
Hiệu lực: 19/01/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Quyết định số 2058/QĐ-TTg Bổ sung kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia và phí xuất cứu trợ, viện trợ năm 2011 Ban hành: 16/11/2011
Hiệu lực: 16/11/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 1982/QĐ-TTg Bổ sung kinh phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, viện trợ năm 2010 Ban hành: 28/10/2010
Hiệu lực: 28/10/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 1913/QĐ-TTg Hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả bão số 3 năm 2010. Ban hành: 19/10/2010
Hiệu lực: 19/10/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Thông tư số 07/2010/TT-BKH Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. Ban hành: 30/03/2010
Hiệu lực: 14/05/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Thông tư số 09/2009/TT-BKH Thông tư số 09/2009/TT-BKH ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Ban hành: 30/10/2009
Hiệu lực: 14/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị định số 93/2009/NĐ-CP Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. Ban hành: 22/10/2009
Hiệu lực: 01/01/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực
20 Thông tư số 01/2008/TT-BNG Thông tư số 01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức Ban hành: 04/02/2008
Hiệu lực:
Tổng số 23 văn bản
1 2 >>