Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Ban hành: 17/08/2021
Hiệu lực: 02/10/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 539/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Ban hành: 03/04/2021
Hiệu lực: 03/04/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 230/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Ban hành: 23/02/2021
Hiệu lực: 23/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 220/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong Ban hành: 19/02/2021
Hiệu lực: 19/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế Ban hành: 22/05/2018
Hiệu lực: 10/07/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 1905/QĐ-TTg Thành lập Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình Ban hành: 29/11/2017
Hiệu lực: 29/11/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Ban hành: 17/11/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực
8 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ Ban hành: 03/11/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 1392/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Ban hành: 18/08/2015
Hiệu lực: 18/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Chỉ thị số 16/CT-TTg Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 Ban hành: 08/07/2015
Hiệu lực: 08/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 392/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Ban hành: 27/03/2015
Hiệu lực: 27/03/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 1291/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Ban hành: 01/08/2014
Hiệu lực: 01/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 1292/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 01/08/2014
Hiệu lực: 01/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Quyết định số 1290/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Ban hành: 01/08/2014
Hiệu lực: 01/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 1211/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 24/07/2014
Hiệu lực: 24/07/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 1168/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Ban hành: 16/07/2014
Hiệu lực: 16/07/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Quyết định số 880/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 09/06/2014
Hiệu lực: 09/06/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Quyết định số 879/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Ban hành: 09/06/2014
Hiệu lực: 09/06/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam Ban hành: 24/03/2014
Hiệu lực: 10/05/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 74/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thí điểm chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Ban hành: 05/12/2013
Hiệu lực: 20/01/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 36 văn bản
1 2 >>