Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 107/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021 Ban hành: 11/09/2021
Hiệu lực: 11/09/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị quyết số 16/2021/QH15 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 Ban hành: 27/07/2021
Hiệu lực: 27/07/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị quyết số 78/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 20/07/2021
Hiệu lực: 20/07/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị quyết số 75/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương Ban hành: 14/07/2021
Hiệu lực: 14/07/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị quyết số 63/NQ-CP Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 Ban hành: 29/06/2021
Hiệu lực: 29/06/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 946/QĐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 15/06/2021
Hiệu lực: 15/06/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị quyết số 58/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021 Ban hành: 08/06/2021
Hiệu lực: 08/06/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 778/QĐ-TTg Chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn IDA hủy của WB để thực hiện "Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển (DPO) về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam" Ban hành: 26/05/2021
Hiệu lực: 26/05/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 771/QĐ-TTg Ban hành Quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: 25/05/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị quyết số 50/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ban hành: 20/05/2021
Hiệu lực: 20/05/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị quyết số 48/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021 Ban hành: 06/05/2021
Hiệu lực: 06/05/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị quyết số 41/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021 Ban hành: 01/04/2021
Hiệu lực: 01/04/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị quyết số 30/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021 Ban hành: 10/03/2021
Hiệu lực: 10/03/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Quyết định số 230/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Ban hành: 23/02/2021
Hiệu lực: 23/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 225/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang Ban hành: 22/02/2021
Hiệu lực: 22/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 220/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong Ban hành: 19/02/2021
Hiệu lực: 19/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị quyết số 19/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021 Ban hành: 10/02/2021
Hiệu lực: 10/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị quyết số 01/NQ-CP Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 Ban hành: 01/01/2021
Hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị quyết số 178/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020 Ban hành: 12/12/2020
Hiệu lực: 12/12/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 1814/QĐ-TTg Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017, 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương Ban hành: 14/11/2020
Hiệu lực: 14/11/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 244 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>