Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 30/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017 Ban hành: 07/03/2017
Hiệu lực: 07/03/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 167/QĐ-TTg Phê duyệt đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực" Ban hành: 07/02/2017
Hiệu lực: 07/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị quyết số 23/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017 Ban hành: 07/02/2017
Hiệu lực: 07/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị quyết số 01/NQ-CP Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 Ban hành: 01/01/2017
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị quyết số 113/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016 Ban hành: 31/12/2016
Hiệu lực: 31/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị quyết số 103/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016 Ban hành: 05/12/2016
Hiệu lực: 05/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 2220/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 593/QĐ-TTg ngày 06/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 17/11/2016
Hiệu lực: 17/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Nghị quyết số 97/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016 Ban hành: 04/11/2016
Hiệu lực: 04/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 2085/QĐ-TTg Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 Ban hành: 31/10/2016
Hiệu lực: 31/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 2086/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 Ban hành: 31/10/2016
Hiệu lực: 31/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị quyết số 89/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016 Ban hành: 10/10/2016
Hiệu lực: 10/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị quyết số 76/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016 Ban hành: 03/09/2016
Hiệu lực: 03/09/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị quyết số 71/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016 Ban hành: 05/08/2016
Hiệu lực: 05/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị quyết số 63/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 Ban hành: 22/07/2016
Hiệu lực: 22/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Nghị quyết số 59/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 Ban hành: 07/07/2016
Hiệu lực: 07/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Nghị quyết số 49/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2016 Ban hành: 07/06/2016
Hiệu lực: 07/06/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội Ban hành: 06/06/2016
Hiệu lực: 20/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Chỉ thị số 21/CT-TTg Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 Ban hành: 02/06/2016
Hiệu lực: 02/06/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Chỉ thị số 18/CT-TTg Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban hành: 19/05/2016
Hiệu lực: 19/05/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Nghị quyết số 33/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016 Ban hành: 09/05/2016
Hiệu lực: 09/05/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 163 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>