Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. Ban hành: 30/03/2018
Hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 1557/QĐ-TTg Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 Ban hành: 10/09/2015
Hiệu lực: 10/09/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn. Ban hành: 07/09/2011
Hiệu lực: 01/11/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực
4 Thông tư số 13/2010/TT-BKH Thông tư quy định về mẫu giám sát, đánh giá đầu tư. Ban hành: 02/06/2010
Hiệu lực: 20/07/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực
5 Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 28/05/2010
Hiệu lực: 12/07/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 08/2010/TT-BKH Thông tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu Ban hành: 21/04/2010
Hiệu lực: 15/06/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực
7 Thông tư số 09/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp Ban hành: 21/04/2010
Hiệu lực: 15/06/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực
8 Thông tư số 05/2010/TT-BKH Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá. Ban hành: 10/02/2010
Hiệu lực: 01/04/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực
9 Thông tư số 04/2010/TT-BKH Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp. Ban hành: 01/02/2010
Hiệu lực: 25/03/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực
10 Thông tư số 02/2010/TT-BKH Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ. Ban hành: 19/01/2010
Hiệu lực: 15/03/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực
11 Thông tư số 01/2010/TT-BKH Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp. Ban hành: 06/01/2010
Hiệu lực: 01/03/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực
12 Thông tư số 02/2009/TT-BKH Thông tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu Ban hành: 17/02/2009
Hiệu lực: 02/04/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực
13 Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BTNMT-BTC-KHĐT Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BTNMT-BTC-KHĐT ngày 26 tháng 1 năm 2007 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc "Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 Ban hành: 26/01/2007
Hiệu lực: 26/01/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực
14 Thông tư số 04/2005/TT-BKH Thông tư của Bộ kế hoạch và Đầu tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17 tháng 8 năm 2005 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước Ban hành: 17/08/2005
Hiệu lực: 17/08/2005
Trạng thái: Hết hiệu lực
15 Thông tư số 03/2005/TT-BKH Hướng dẫn về nội dung và quy trình xây dựng điều lệ Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập và điều lệ Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ - Công ty con Ban hành: 18/07/2005
Hiệu lực: 18/07/2005
Trạng thái: Hết hiệu lực
16 Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT/BKH-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày19/03/2002 của Thủ tướng Chính Phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia Ban hành: 06/01/2003
Hiệu lực: 06/01/2003
Trạng thái: Hết hiệu lực
17 Thông tư số 05/2001/TT-BKH Hướng dẫn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam Ban hành: 30/08/2001
Hiệu lực: 30/08/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực
18 Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002 Ban hành: 16/10/2000
Hiệu lực: 16/10/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực
19 Thông tư số 08/2000/TT-BKH Hướng dẫn bổ sung sửa đổi công tác đấu thầu xây dựng công trình hạ tầng của Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XB, ngày 29/4/1999 Ban hành: 12/07/2000
Hiệu lực: 12/07/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực
20 Thông tư số 06/2000/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 27/06/2000
Hiệu lực: 27/06/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực
Tổng số 49 văn bản
1 2 3 >>