Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 1670/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 31/10/2017
Hiệu lực: 31/10/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp Ban hành: 14/09/2016
Hiệu lực: 01/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 1225/QĐ-TTg Tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 Ban hành: 31/07/2015
Hiệu lực: 31/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Chỉ thị số 03/CT-TTg Tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm Ban hành: 20/02/2014
Hiệu lực: 20/02/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 1671/QĐ-TTg Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 26 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu rừng quốc gia Yên Tử và Dự án đầu tư Khu rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Ban hành: 26/09/2011
Hiệu lực: 26/09/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Chỉ thị số 334/CT-TTg Chỉ thị số 334/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 03 năm 2009 về tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Ban hành: 10/03/2009
Hiệu lực:
7 Thông tư liên tịch số 02 /2008/TTLT-BKH-NN-TC Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất Ban hành: 23/06/2008
Hiệu lực:
8 Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg Một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015 Ban hành: 10/09/2007
Hiệu lực: 25/09/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực