Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 832/QĐ-TTg Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 của Bộ Ngoại giao Ban hành: 09/07/2018
Hiệu lực: 09/07/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 97/2016/TT-BTC Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam Ban hành: 28/06/2016
Hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 96/2016/TT-BTC Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 28/06/2016
Hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế Ban hành: 23/02/2016
Hiệu lực: 15/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị quyết số 78/NQ-CP Miễn thuế đối với trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 Ban hành: 01/11/2014
Hiệu lực: 01/11/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị quyết số 63/NQ-CP Nghị quyết về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp Ban hành: 25/08/2014
Hiệu lực: 25/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 06/2014/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Ban hành: 11/02/2014
Hiệu lực: 11/02/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực
8 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Ban hành: 26/12/2013
Hiệu lực: 15/02/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng Ban hành: 18/12/2013
Hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng Ban hành: 13/08/2013
Hiệu lực: 13/08/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế Ban hành: 22/07/2013
Hiệu lực: 15/09/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 27/06/2013
Hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị định số 25/2013/NĐ-CP Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Ban hành: 29/03/2013
Hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Luật số 26/2012/QH13 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 22/11/2012
Hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Ban hành: 19/01/2012
Hiệu lực: 10/03/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Thông tư số 170/2011/TT-BTC Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Ban hành: 25/11/2011
Hiệu lực: 09/01/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Thông tư số 154/2011/TT-BTC Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Ban hành: 11/11/2011
Hiệu lực: 01/07/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị định số 101/2011/NĐ-CP Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Ban hành: 04/11/2011
Hiệu lực: 20/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị định số 101/2011/NĐ-CP Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân Ban hành: 04/11/2011
Hiệu lực: 20/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Ban hành: 11/10/2011
Hiệu lực: 30/11/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 47 văn bản
1 2 3 >>