Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 954/QĐ-TTg Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông Vận tải sang Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, Thành phố Đà Nẵng Ban hành: 04/07/2020
Hiệu lực: 04/07/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị quyết số 83/NQ-CP Triển khai thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) Ban hành: 26/06/2018
Hiệu lực: 26/06/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị quyết số 52/2017/QH14 Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 Ban hành: 22/11/2017
Hiệu lực: 22/11/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 167/QĐ-TTg Phê duyệt đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực" Ban hành: 07/02/2017
Hiệu lực: 07/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 1978/QĐ-TTg Giao Danh mục và mức kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư giai đoạn 2014-2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên Ban hành: 14/10/2016
Hiệu lực: 14/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 1977/QĐ-TTg Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch năm 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên Ban hành: 14/10/2016
Hiệu lực: 14/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 737/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ Ban hành: 29/04/2016
Hiệu lực: 29/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 1468/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 24/08/2015
Hiệu lực: 24/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 1012/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 03/07/2015
Hiệu lực: 03/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị quyết số 94/2015/QH13 Chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành Ban hành: 25/06/2015
Hiệu lực: 25/06/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 214/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 10/02/2015
Hiệu lực: 10/02/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 1037/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 24/06/2014
Hiệu lực: 24/06/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 318/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 04/03/2014
Hiệu lực: 04/03/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Quyết định số 169/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ Logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 22/01/2014
Hiệu lực: 22/01/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Nghị định số 33/2010/NĐ-CP Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển. Ban hành: 31/03/2010
Hiệu lực: 15/06/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 2032/QĐ-TTg Quyết định số 2032/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về vận chuyển hàng không. Ban hành: 04/12/2009
Hiệu lực: 04/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hoá qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng. Ban hành: 17/11/2009
Hiệu lực: 01/01/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô. Ban hành: 21/10/2009
Hiệu lực: 15/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị định số 87/2009/NĐ-CP Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức. Ban hành: 19/10/2009
Hiệu lực: 15/12/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Thông tư số 666/2001 TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD Thông tư liên tịch của liên bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy ban dân tộc và Miền núi - tài chính - Xây dựng số 666/2001 TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 23 tháng 8 năm 2001 hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 Ban hành: 23/08/2001
Hiệu lực: 08/09/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực