Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 1226/QĐ-TTg Thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 995/QĐ-TTg Giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 09/08/2018
Hiệu lực: 09/08/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 404/QĐ-TTg Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch Ban hành: 13/04/2018
Hiệu lực: 13/04/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị quyết số 11/NQ-CP Nghị quyết triển khai thi hành Luật Quy hoạch Ban hành: 05/02/2018
Hiệu lực: 05/02/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Luật số 21/2017/QH14 Luật Quy hoạch Ban hành: 24/11/2017
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
6 Quyết định số 587/QĐ-TTg Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai - tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 03/05/2017
Hiệu lực: 03/05/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 1979/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 Ban hành: 14/10/2016
Hiệu lực: 14/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 1936/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 11/10/2016
Hiệu lực:
9 Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội Ban hành: 06/06/2016
Hiệu lực: 20/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 537/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Ban hành: 04/04/2016
Hiệu lực: 04/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 206/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 02/02/2016
Hiệu lực: 02/02/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 75/QĐ-TTg Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 11/01/2016
Hiệu lực: 11/01/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 1636/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 22/09/2015
Hiệu lực: 22/09/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Quyết định số 1468/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 24/08/2015
Hiệu lực: 24/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 1400/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 18/08/2015
Hiệu lực: 18/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 1355/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 14/08/2015
Hiệu lực: 14/08/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Chỉ thị số 20/CT-TTg Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển Ban hành: 27/07/2015
Hiệu lực: 27/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Quyết định số 1012/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 03/07/2015
Hiệu lực: 03/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Quyết định số 872/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 17/06/2015
Hiệu lực: 17/06/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 868/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 Ban hành: 17/06/2015
Hiệu lực: 17/06/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 251 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>