Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch Ban hành: 22/12/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH13 Pháp điển Hệ thống quy phạm pháp luật Ban hành: 16/04/2012
Hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế. Ban hành: 20/04/2007
Hiệu lực: 01/07/2007
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh về Ngoại hối Ban hành: 13/12/2005
Hiệu lực: 01/06/2006
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Ban hành: 20/08/2004
Hiệu lực: 01/01/2005
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Ban hành: 29/04/2004
Hiệu lực: 01/10/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Pháp lệnh số 17/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh về dự trữ quốc gia. Ban hành: 29/04/2004
Hiệu lực: 01/09/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực